Política de privacitat

Logo Farratges Nabau

 

INFORMACIÓ BÀSICA DE PROTECCIÓ DE DADES: En compliment del deure d'informar als interessats de les circumstàncies i condicions del tractament de les seves dades i dels drets que l’assisteixen, posem a la seva disposició la següent informació.
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Farratges Nabau, S.L.
FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES: Gestionar i resoldre la seva consulta.
CONSERVACIÓ DE DADES: Les dades es conserven el temps estrictament necessari per a la relació i el que es exigible legalment, sent destruïdes posteriorment mitjançant els processos segurs de l'organització.
LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT: Interès legítim de les parts per a donar resposta a la sol·licitud d'informació.
DESTINATARIS DE LES SEVES DADES PERSONALS: No es preveuen cessions de dades excepte en aquells casos que existeixi una obligació legal. No hi ha previsió de transferències de dades internacionals.
ELS SEUS DRETS: Pot revocar el consentiment i exercir els seus drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar, portar i suprimir dades, escrivint a Farratges Nabau, S.L., a Camí Lleida S/N, 25240 Linyola (Lleida) a més d'acudir a l'autoritat de control competent (AEPD).

 

 POLÍTICA DE PRIVACITAT I AVÍS LEGAL WEB
Addicionalment , l’empresa disposa d’una pàgina web en la qual ha d’incloure la política de privacitat i text legal:

PROTECCIÓ DE DADES FARRATGES NABAU, S.L.
L’empresa garanteix als usuaris de la pàgina web que compleix amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals i que ha establert les mesures de seguretat exigides per les lleis i reglaments destinats a preservar el secret, confidencialitat i integritat en el tractament de les seves dades personals.
Aquestes dades personals seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la protecció de dades de caràcter personal .
La recollida i el tractament de les dades personals sol.licitades té com a Finalitat: l’atenció al usuari, tant administrativa com comercial. Legitimació: La base legal per a el tractament de les seves dades personals es el  consentiment que presta en acceptar aquesta Política de Privacitat abans d’enviar-nos/facilitar-nos les seves dades. Destinataris: no es comunicaran les seves dades a cap tercer, llevat que se l’informi d’ això expressament o existeixi obligació legal. Farratges Nabau, S.L. es compromet a guardar la màxima reserva, secret i confidencialitat sobre l’ informació de les dades personals que té a la seva disposició. Durada: Les seves dades, seran conservades el temps mínim necessari per complir la finalitat per la qual les va facilitar, així com per atendre les responsabilitats que es puguin derivar de les dades subministrades i de qualsevol altre exigència legal. Drets: L’interessat es titular dels drets d’ accés , rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les seves dades personals, així com el dret a la portabilitat dels mateixos. Així mateix, en qualsevol moment l’ interessat pot retirar el consentiment prestat sense que això afecti a la licitud del tractament, així com la possibilitat d’ acudir davant l’ autoritat de control competent (AEPD)